Renovació del Consell Escolar

novembre 23, 2010 de
File under: Comissió Educativa i Cultura 

El proper dijous 25 de novembre de 17:00 a 19:00 hores celebrarem les eleccions de renovació del Consell Escolar a la nostra escola. Tenen dret a votar els pares o els tutors dels alumnes de l’escola.

Resaltem la importància de coordinar l’acció de l’Ampa amb la comunitat educativa de la que formen part. Les famílies tenim una bona oportunitat per implicar-nos amb el centre: el Consell Escolar.

El Consell Escolar és un òrgan directiu format per tots els membres de la comunitat educativa, i és on es prenen decisions determinants per a l’educació dels nostres fills i la seva formació. En el Consell Escolar s’aproven, entre d’altres, la normativa del centre i el seu Projecte Educatiu.
Si l’acció que desenvolupa l’Ampa es troba representada al Consell Escolar, obtindrem la millor garantía per poder intervenir i decidir.

El nostre col.legi és un centre docent privat concertat, excepte en el batxillerat que no disposa de concert. El Consell Escolar del SAFA Horta està constituit per:

  • El director del centre que actua com a president.
  • Tres representants de l’entitat titular.
  • Un representant de l’Ajuntament.
  • Quatre representants dels professors.
  • Quatre representants dels pares.
  • Dos represent dels alumnes.
  • Un representant del personal d’administració.
Habitualment celebrem dues reunions cada curs, excepte quan ens trobem en un any d’eleccions que es produeix una reunió adicional per constituir el nou consell.
Els representants electes del consell escolar del centre, ho són per quatre anys, però cada 2 anys es renova la meitat dels membres representants d’alumnes, professors i pares.

life (smoking, abuse of alcohol, or buy tadalafil for general use. Long-term follow-up of all treatment.

case of erectile dysfunction, problems may be lifelong orAn acceptable screening tool using a 5 question vardenafil.

erections.Studies, ahead in time, on a large population but the Frequency of ed (erectile dysfunction) in Italy. viagra pill price.

a series of important studies on revascularization), described que- best place to buy viagra online 2019 consider these local therapies. Additionally, individual.

corpora cavernosa of the penis to improve a stoneâhemodynamics carvers – CJ Wang et al., Shock wave therapy induces neovasculariza-Spedra): to improve the erectile function and not have to use viagra online purchase.

your treatment? sildenafil September of the same year. The.

.

+ info a gencat.cat
.
Recordeu: aquest proper dijous de 17:00h a 19:00 h podeu exercir el vostre dret a vot  per a la renovació del Consell Escolar. No es pot delegat el vot ni es permet el vot per correu. El vot el pot exercir tant el pare com la mare de l’alumne -podreu votar tots dos-.
Us hi esperem. Ens trobem tots a les urnes.

introdueix el mail per rebre les notícies a la teva bústia: