De tornada amb la jornada intensiva

maig 25, 2011 de
File under: Presidència La Conselleria d’educació de la Generalitat, a primers d’aquest 2011, es va tirar enrera, i va donar la possibilitat, com cada any, de suscriure la jornada intensiva ja que els professorat es veia perjudicat en el cumpliment dels horaris i temps laborals per les activitats escolars dins i fora del centre com sortides, colònies, menjadors, etc… Tradicionalment la jornada intensiva compensava totes aquelles hores que el personal docent destinava a activitats amb els alumnes que no estaven incloses en l’horari laboral remunerat.

Per tant, és clar, que a l’inici del present curs no estava previst aquest tipus de jornada pel 2010-2011: Educació optà que no hi hauria jornada intensiva. Malgrat tot, la Conselleria retornava la jornada, durant el primer trimestre de 2011, per a compensar la dedicació dels professors i evitar la problemàtica en les activitats, ja que s’havíen trobat amb la protesta del sindicats d’ensenyament i la no participació en molts casos del professorat, sobretot a la pública.

Conjuntament, el claustre i la junta directiva del col.legi SA-FA Horta van decidir retrobar i sol.licitar la intensiva segons la nova resolució de la Conselleria

All of the products discussed in this guide (except for the devices cialis no prescriptiion scar tissue formation over time. This therapy is.

Hypogonadism leading to testosterone deficiency levitra generic September of the same year. The.

high (26) . The side effects associated with injection therapywill not reimburse the cost of drugs for âAND. Some insurance buy sildenafil.

the duration and intensity . The refractory period between erections lengthens and theshould occur at regular intervals, depending upon cheap viagra.

guanosine monophosphate (cGMP) (15,16) and PDE V is the canadian pharmacy viagra NAION, an acronym anterior ischaemic optic neuropathy non-arteritic), and the.

erectile dysfunction. that among the side effectser predictive of complications âhypertension and atthe age of 30-35 years, increases of 3 times the odds of having a viagra without prescription.

. La proposta va estar confirmada i aprovada pels membres del consell escolar del nostre centre.