De tornada amb la jornada intensiva

maig 25, 2011 de
File under: Presidència 


La Conselleria d’educació de la Generalitat, a primers d’aquest 2011, es va tirar enrera, i va donar la possibilitat, com cada any, de suscriure la jornada intensiva ja que els professorat es veia perjudicat en el cumpliment dels horaris i temps laborals per les activitats escolars dins i fora del centre com sortides, colònies, menjadors, etc… Tradicionalment la jornada intensiva compensava totes aquelles hores que el personal docent destinava a activitats amb els alumnes que no estaven incloses en l’horari laboral remunerat.

Per tant, és clar, que a l’inici del present curs no estava previst aquest tipus de jornada pel 2010-2011: Educació optà que no hi hauria jornada intensiva. Malgrat tot, la Conselleria retornava la jornada, durant el primer trimestre de 2011, per a compensar la dedicació dels professors i evitar la problemàtica en les activitats, ja que s’havíen trobat amb la protesta del sindicats d’ensenyament i la no participació en molts casos del professorat, sobretot a la pública.

Conjuntament, el claustre i la junta directiva del col.legi SA-FA Horta van decidir retrobar i sol.licitar la intensiva segons la nova resolució de la Conselleria. La proposta va estar confirmada i aprovada pels membres del consell escolar del nostre centre.