Pressupost Ampa curs 2011-2012

juny 25, 2011 de
File under: Comissió tresoreria 


A l’Assamblea general ordinària del passat dimarts 21 es van aprovar els pressupostos de l’associació pel curs 2011-2012.

Aquests es troben dividits en dos parts: El General, que inclou la major part de les comissions, i el de Esport Extraescolar.

Com ja es va comentar en la mateixa assamblea, hi ha alguna partida que s’elimina i altres que s’han reduït fins el 30% . El proper curs però es manté el mateix pressupost general (no esports) doncs s’han incoporat noves partides d’imatge i comunicació i medi ambient als que s’els ha assignat pressupost de mínims.

Si com associat esteu interessat en rebre els pressupostos detallats podeu fer la petició via formulari de contacte indicant el vostre nom complet i el del vostre fill i us l’enviarem.