Resum Assamblea General

juny 27, 2011 de
File under: Secretaria 

D’acord amb els Estatuts de l’AMPA i, dins dels terminis legalment previstos , el dia 21 de juny d’enguany s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària, que entre d’altres i amb una participació de 31 persones, inclosos els membres de la Junta de l’Ampa, va prendre els acords següents:

 • Aprovar els comptes del curs 2010-2011.
 • Aprovar els pressupostos del curs 2011-1012.
 • Aprovar la modificació dels estatuts de l’Ampa.
 • Aprovar una reducció de la dotació destinada a despeses de relacions públiques (institucionals, protocol·làries i de representació).
 • Aprovar els 31 d’agost com a nova data de tancament de comptes a partir del proper curs 2011-2012
 • Aprovar el novembre com a mes de celebració de les Assemblees Generals i Extraordinàries a partir del curs 2011-2012

Tot seguit es celebrà l’Assemblea General Extraordinària per a l’elecció i renovació dels nous membres de la Junta de l’Ampa que, per al curs vinent, queda constituïda de la manera següent:

 • Presidència: Sra.Carmen Vera
 • Vicepresidència: Sra.Francesca Escandell
 • Secretaria: Sr.Ramon Casal
 • Vicesecretaria: Sr.Antonio Botias
 • Tresoreria: Sra. Marta Suñer
 • Vicetresoreria: Sra.Lourdes Cànovas
 • Vocals: Sres: Ana Sànchez, Maribel Benavides,Laura Garcia, Montse Rodriguez ,Pilar Rodriguez, Maribel Canti, Olga Felez, Srs: Toni Pons, Xavi Muñoz, José Miguel Martínez, Xavi Climent i Jordi Beato.