Reunió de Junta setembre

setembre 26, 2011 de
File under: Secretaria 

Us comuniquem els temes més destacats que es van tractar a la primera reunió de Junta de l’AMPA d’aquest curs 2011-2012.

Exposats per part de la Direcció:

 • 1800 alumnes matriculats aprox.
 • Rehabilitació façana planta baixa Torre Can Carabassa
 • Instal.lació fibra òptica, més pissarres digitals i canons de projeció (Internet a tots quatre pavellons)
 • Alexia Família (actualment en proves) estarà en marxa a mitjans d’Octubre

Exposats per la presidenta i cadascuna de les comissions de l’AMPA:

Secretaria:

Tresoreria:

 • Procés de canvi de signatures a les entitats financeres
 • Comptabilitzats darrers pagaments curs passat
 • Desfasament despeses finals coordinadors (alta S.S.).
 • Recordatori eliminació subvencions.

Comunicació:

 • AMPA Oberta a partir del 7 d’Octubre (excepció 23 Set. per preinscripció)
 • Bloc: activant subscripcions pre-inscripcions d’Esports

Assistència Social:

Esportiva:

 • Acondicionament pistes menjador per mini-bàsquet i mini-hàndbol
 • Inici oficial entrenaments 19 Set. (abans a voluntat alguns entrenadors)
 • En estudi reducció despesa Coordinació Esportiva
 • No s’acceptan inscripcions parcials
 • Pendent rebre llistat entrenadors (equips no tancats) i aprovació salaris
 • Inici revisions mèdiques
 • Previsió material

Educativa:

 • Es proposa contacte/reunió amb professorat d’infantil
 • Fomentar l’aproximació al professorat en general, filosofia ‘delegat de curs’.

Pastoral:

 • Reunió amb nou responsable.
 • Propostes de treball conjunt Pastoral-AMPA
 • Manca de catequistes
 • Canvi horari de la Misa Dominical, a partir d’ara a les 12:00h

Medi Ambient:

 • Propera reunió amb professors Pla Verd per inici accions Agenda 21
 • Recipient reciclatge piles instal.lat
 • Recull d’idees per implantar

EAP:

 • Preparació presentació curs i primera xerrada