El SAFA marca !!

novembre 3, 2011 de
File under: Comissió Esportiva 

Amb la intenció d’ajudar a millorar en tots els aspectes la qualitat en les activitats dels nostres fills i, a proposta de la Comisió Esportiva, la Junta de l’AMPA ha aprovat l’adquisició de dos marcadors electrònics de sobretaula destinat a tots els esports, preferentment a la Secció de Bàsquet.  Això és degut a les característiques de la gestió dels temps i puntuacions. Respecte aquest aspecte establim un ús preferent a la secció de Bàsquet començant per les categories superiors i alternant masculí i femení cap a les inferiors i d’ús exclusiu en les instal·lacions de l’Escola.

Tanmateix recomanem que es faci un ús responsable i es tracti amb cura l’equipament ja que és delicat.