Reunió de Junta Octubre

novembre 8, 2011 de
File under: Secretaria 

Us comuniquem els temes més destacats que es van tractar a la reunió de Junta del passat 20 d’Octubre.

Exposats per part de la Direcció:

Exposats per la Direcció de l’AMPA i les seves diferents comissions:

Secretari:

 • Lectura acta anterior
 • Estatuts verificant-se per l’ Escola Cristiana

Tresoreria:

 • Facturació immediata quota AMPA
 • Pagaments únicament contra factura i previ pressupost. No subvencions.

Comunicació:

Educativa:

 • Reunions amb coordinadors de cicles
 • Necessitats Safatrònic i Ciències
 • Estudi necessitats pantalles digitals
 • Preparació ponència per ‘Asamblea Federación Nacional de APA’s SAFA España’
 • Col.laboració pares xocolatada per Carnaval i patge al Nadal
 • Preparació ‘Trobada Nadal amb professorat’
 • Inquietuds Piràmide Alimenticia

Pastoral:

 • Proposta per fomentar la figura del mestre

Escola Activa:

Assistència:

 • Balanç inscrits a cursets
 • Ajut temporal a 2 noves famílies
 • Propera reunió ‘Llibre Solidari’ per balanç implantació
 • Preparació Loteria Nadal
 • Increment famílies amb obra de protecció

Pla Verd:

 • Proposta reciclatge d’objectes (intercanvi pares)
 • Viabilitat tallers per a nens

Esports:

 • Balanç inscripcions: pugen a 422 esportistes
 • Revisió contracte, projecte i cost del servei de LADA, gestió i formació.
 • Vigilància en vestuaris
 • Pèrdua material
 • Proposta megafonia per avisar inici entrenaments tardes

Cultura:

 • Inici preparació XXVI Premi SAFA-España
 • Teatre: balanç inscripcions
 • Escacs: balanç inscripcions i programa