Reunió de Junta Novembre

desembre 5, 2011 de
File under: Secretaria 

Us comuniquem els temes més destacats que es van tractar a la reunió de Junta del passat 17 de Novembre.

Exposats per part de la Direcció:

Exposats per l’AMPA en les seves diferents comissions:

Secretaria:

  • Revisió, esmenes i inscripció Estatuts.

Tresoreria:

  • Tractament devolucions rebuts quota AMPA
  • No totes activitats facturades (manquen dades)
  • Revisió despesa fotocòpies (acompliment Pla Verd)

Asistència 

Comunicació:

Esports:

Cultura:

Educativa:

  • Preparació trobada Nadal amb professorat

Medi Ambient: