Gestió de l’esport extraescolar

desembre 9, 2011 de
File under: Comissió Esportiva 

Aquest mes de desembre s’inicia una nova etapa en la gestió de l’esport extraescolar al rescindir-ne de mutu acord el servei prestat durant els darrers sis cursos per l’empresa LD Formació i Serveis.

La incorporació el curs passat dels coordinadors de cada esports ha suposat tal millora que ha provocat un replantejament del model existent a la vegada que també un obligat ajust de les partides econòmiques que composaven el pressupost de l’esport extraescolar.

Pel que fa a la coordinació general, que fins ara depenia de l’empresa LD,  passarà a dependre, com la resta de coordinadors, directament de l’AMPA.

A la reunió de novembre amb coordinadors i delegats d’esport vam presentar l’organigrama i vam aprofitar per tractar diversos aspectes d’organització i comunicació susceptibles de millora.

organigrama esport extraescolar