Reunió de Junta Gener

febrer 9, 2012 de
File under: Secretaria 

Us comuniquem els temes més destacats que es van tractar a la reunió de Junta del passat 19 de Gener.

Exposats per part de la Direcció:

 • Ampliació sala ordenadors per Projecte Alexia
 • Inici preinscripcions P3
 • Comunicació estancies a Anglaterra
 • Sortida a la neu
 • Selecció treballs Concurs SAFA Espanya

Expossats per l’AMPA en les seves diferents comissions:

Assistència Social:

 • Sondeig Llibre Solidari
 • Reinvertim premi Sorteig del Nen
 • Realitzant presentació Assemblea Nacional Gavà.

Educativa:

 • Organització Rua Carnestoltes (divendres 17Feb)  i Xocolatada

EAP:

 • Balanç Teatre i Sopar Nadal
 • Conferència de Juanjo Fernandez
 • Organització Carnestoltes (dissabte 18Feb)

Cultura:

 • Evaluació treballs Premi SAFA Espanya

Tresoreria:

 • Facturació darrera setmana gener
 • Revisar altes/baixes i reclamació impagats

Esports:

 • Selecció esportistes Olimpíades Madrid
 • Format Diada de l’Esport
 • 2a. equipació Bàsquet
 • Formació entrenadors