Reunió de Junta Març

abril 19, 2012 de
File under: Secretaria 

Us comuniquem els temes més destacats que es van tractar a la reunió de Junta del passat 15 de Març.

Exposats per la direcció del Col.legi:

 • Realitzant-se entrevistes pre-inscripció
 • Realitzades proves cangur matemàtiques
 • Finalitza 2a avaluació. No recuperació al final de curs sinó al setembre.
 • Exposa protocol actuació Vaga General
 • Presentats pressupostos al Consell Provincial (inclou inversions en tecnologia, megafonia, mobiliari aules,…).
 • Evolució demanda Estades Anglaterra

Per part de Secretaria:

 • Esmenes i aprovació acta anterior

Per part de Presidència:

 • Demana a comissió educativa valori nou format ‘Homenatge a les Famílies’
 • Demana la confecció de Manuals de Procediments a cada Comissió

Per part d’Assistència:

Per part d’Esports:

Per part de Tresoreria:

 • Finalitzant gestió cobrament impagats 2on trimestre
 • Canvi entitat bancaria per millora condicions.

Per part d’Educativa:

 • Preparatius Concurs de Primavera (inclou Escacs)
 • Organitza Jornada Pastoral (10 juny)
 • Organitza Caminada a Montserrat (17 Juny).