Reunió de Junta Abril

maig 14, 2012 de
File under: Secretaria 

Us comuniquem els temes més destacats que es van tractar a la reunió de Junta del passat 19 d’Abril.

Exposats per la direcció del Col.legi:

 • Viatge París, 4art d’ESO
 • Recuperacions assignatures pendents curs passat
 • Comentaris sobre estat ‘Reforma educativa’


Exposats per les diferents comissions de la Junta de l’AMPA:

Secretaria

 • Confecció, revisió i esmenes acta anterior

Presidència

 • Propera Assemblea Internacional d’AMPA’s de Col.legis SAFA a Madrid
 • No rebudes propostes de ‘Manuals de Procediment’ de comissions
 • Liquidació comptes Carnestoltes per part de  EAP
 • Dimissió Olga Felez, responsable de Pastoral
 • Com. Esportiva retorna traspàs venda loteria a Ass. Social

Assistència Social

 • S’acorda creació ‘Fons solidari’ per curs vinent amb llibres adquirits per AMPA

Tresoreria

 • Facturació 3er trimestre realitzada
 • Obertura compte a BBVA. Es traspassarà operatòria de Banc Popular.

Esportiva

Educativa