Convocatoria Assemblea General Ordinària

octubre 6, 2012 de
File under: Presidència 

D’acord amb el que estableixen els Estatuts de  l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Sagrada Família – Horta, em complau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA anual de l’entitat, que tindrà lloc el proper dia 15 d’octubre, dilluns, a la Sala d’Actes del Col·legi, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 19.45 hores en segona convocatòria.

La Sala s’obrirà a les 19.15 hores per facilitar l’entrada ordenada dels socis que hi vulguin assistir. Els assistents hauran d’acreditar que consten en el llistat d’associats mitjançant la presentació del DNI.

ORDRE DEL DIA:

1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.

2.  Estat de  Comptes i estudi dels Pressupostos del curs 2012-2013

3.  Memòria Anual d’Activitats  del curs 2011-2012

4.  Torn obert de paraula

Posteriorment a l’Assemblea General Ordinària, els associats són convocats a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA anual, per tractar els temes següents:

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Extraordinària anterior
  2. Renovació de la Junta Directiva.

Tot esperant la vostra assistència, us saluda atentament,

La Presidència