Assistència

Comissió que es troba en contacte directe amb l’equip directiu del centre. Presta l’atenció necessària a les famílies associades que, per situacions de tipus circunstancial, necessiten ajuda moral i econòmica.Els ajuts econòmics són estudiats i resolts per la comissió d’assistència social una vegada presentada la documentació pertinent que hauran d’aportar els sol.licitants. Són ajuts puntuals i amb una limitació temporal.

Durant el curs passat s’ha possat en funcionament un servei de reutilització de llibres de text. Es tracta d’una prova pilot que inicialment consistirà en la creació d’un fons de llibres d’ESO i Batxillerat que les famílies que ho desitgin poden donar en finalitzar el curs per a que altres alumnes de famílies amb dificultats econòmiques es puguin beneficiar.

La comissió organitza activitats per tal de recaptar fons per fer front a les sol.licitutuds que rep. També obté ingressos de la venda de Loteria de Nadal.

Per altra banda, se n’ocupa també de l’assesorament de l’Obra de Protecció Escolar que garantitza el pagament al col.legi de les despesses col.legials: matrícules, llibres i honoraris inherents a l’ensenyament, fins a la conclusió del estudis a la nostra escola, a tots aquells alumnes de famílies associades que restin orfes de pare, mare, tutors o de qui exercici la seva patria potestat.