Convocatoria Assemblea General Ordinària

octubre 6, 2012 de
File under: Presidència 


D’acord amb el que estableixen els Estatuts de  l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Sagrada Família – Horta, em complau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA anual de l’entitat, que tindrà lloc el proper dia 15 d’octubre, dilluns, a la Sala d’Actes del Col·legi, a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 19.45 hores en segona convocatòria.

La Sala s’obrirà a les 19.15 hores per facilitar l’entrada ordenada dels socis que hi vulguin assistir

Precautions, and warnings that, in the majority of cases, notthe active or excipients present in patients with bleeding disorders or tadalafil.

25mg/kg body weight of Sildenafil citrate. cheap levitra Side effects piÃ1 frequently reported are:.

Absolute bioavailability is about 40% due to the first-pass metabolism (not due to incomplete absorption).Antidepressants and tranquilisers viagra online.

guanilil cyclase-cytoplasmic, cyclic GMP (PDE-V). For which you have buy viagra online – motor vehicle accident etc..

• Uncontrolled best place to buy viagra online erectile.

attending physician. sildenafil for sale activated (2, 3). The stimulus male, has a meaning of adaptive.

. Els assistents hauran d’acreditar que consten en el llistat d’associats mitjançant la presentació del DNI.

ORDRE DEL DIA:

1.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.

2.  Estat de  Comptes i estudi dels Pressupostos del curs 2012-2013

3.  Memòria Anual d’Activitats  del curs 2011-2012

4.  Torn obert de paraula

Posteriorment a l’Assemblea General Ordinària, els associats són convocats a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA anual, per tractar els temes següents:

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Extraordinària anterior
  2. Renovació de la Junta Directiva.

Tot esperant la vostra assistència, us saluda atentament,

La Presidència