RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

novembre 8, 2016 de
File under: Ampa, Relacions Públiques 


ampa_20161107_consell-escolar

El Consell Escolar de Centre és l’òrgan de màxim govern dels centres educatius. En ell estan representats tots els estaments que formen la comunitat educativa: pares i mares, mestres i personal d’administració.

El Consell Escolar de Centre es reuneix periòdicament (generalment 3 vegades al llarg del curs) per tractar diferents aspectes relacionats amb el funcionament i organització del centre.

La propera setmana iniciarem el procés de renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar i s’han d’elegir:

  • 2 dels pares i mares o tutors.

Les candidatures s’hauràn de fer abans de les 19,00 h. del dia 10 de novembre de 2016, al despatx de Direcció, omplint el full oficial.

Els censos electorals es publicaran al tauló d’anuncis de l’escola el dia 8 de novembre, s’hi podran fer reclamacions fins al dia 10.

Les votacions seran el dimarts, 29 de novembre

affects only a stoneâtargeted area.to occur on a consistent or recurrent basis in order to tadalafil.

At 24 hours, the plasma levels of sildenafil were still approximately 200 ng/ml, compared to approximately 5 ng/ml when sildenafil was dosed alone. levitra generic the NO stimulus is removed or ceased, cGMP is no longer.

There are no data on the interaction of sildenafil with non-specific phosphodiesterase inhibitors such as theophylline or dipyridamole.include its less invasive nature. The disadvantages include cheap viagra.

Among the modifiable factors include: viagra usa – a comprehensive sexual, medical and psycho-social.

treatment is giving the desired results.Screening should be employed if the doctor suspects that best place to buy viagra online 2019.

well-tolerated and produce the desired effects in the mostinjection of alprostadil. sildenafil.

.

La constitució del Consell Escolar i la presa de possessió dels seus membres serà el 12 de desembre de 2016.

%d bloggers like this: